Bosetningsutviklinga i Lenvik kommune i førhistorisk tid 

Folketelling 1770
Folketelling 1801
 
Folketelling 1815 

Folketall i Lenvik 1946  

Ekstraskatten 1763

Hva lenvikværinger eide 1798-1805
Hva lenvikværinger eide 1805-1806
 

Lenvigs Bygde Kommissions Forhandlinger 1802-1845  

Jordavgift 1802  

Jordebok Gisund Tingsted 1661

Militær rulle 1769 
Militær rulle 1801
Militær rulle 1804 
Militær rulle 1814   
Militær rulle 1869

Matrikkel 1838 Dyrøy Tinglag 
Matrikkel 1838 Gisund Tinglag
 
Matrikkel 1838 Hillesøy Tinglag

Agronom Johnsens indberetning i 1907 - I
Agronom Johnsens indberetning i 1907 - II  

Lenvik Herred etter matrikkelen 1907  

A. Helland: Lenviken Herred 1899  
A. Helland: Forhistorie og historie 1899 
A. Helland: Bebygning 1899  
A. Helland: Skibsfart 1899  

Olav Løkse: Gamalt og nytt frå Lenvik - Senjens Blad 22.12.1961  
Gamalt frå Lenvik - Missionen angående - Senjens Blad 05.05.1964